Инсталация и преместване

  • възстановяване или подмяна на всички електроапарати, датчици и изпълнителни механизми;
  • подмяна на всички кабели по машината;
  • ремонт на наличните припасваща част и система за ЦПУ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Във връзка с възникналата извънредна ситуация и с цел ограничаване разпространението на COVID-19, ЛАЗАТЕК въведе временна организация на своята дейност при строго спазване на всички разпоредби от страна на компетентните власти.

Виж повече