Инсталация и преместване

  • възстановяване или подмяна на всички електроапарати, датчици и изпълнителни механизми;
  • подмяна на всички кабели по машината;
  • ремонт на наличните припасваща част и система за ЦПУ