Ремонт

За основен ремонт машината се транспортира при нас. Извършваме пълен демонтаж до ниво детайл, измиване и дефектация. Всички елементи и детайли внимателно се проверяват, повредените и негодните за употреба се подменят с нови. Това се отнася за всички валове, зъбни колела, скрепителни елементи; помпи, съединения от хидравликата, пневматиката и мазането; кабели, бутони, елементи от електрообзавеждането, задвижванията и управлението.

Направляващите на машината се прешлифоват, шпинделът – също, ако не е повреден безвъзвратно, когато се подменя с нов. Подменяме задължително всички лагери, включително шпинделните, уплътнителни елементи, чистачи, защити, пластмасови прокладки. При повторното изграждане на машината повърхнините, от които зависи геометричната точност се пасват на ръка по класическата технология. Стриктното спазване на технологията на монтаж и прецизната работа на специалисти с дългогодишен опит довеждат до получаване на геометрична точност на машината еднаква с показателите на нова машина.