Сервиз

При желание на клиента машината може да се преоборудва с нови, по-модерни задвижвания и нова CNC система. Специално за производствената програма на клиента могат да се разширят технологичните възможности, да се подобрят техническите показатели и да се проектират и изработят нови приспособления.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Във връзка с възникналата извънредна ситуация и с цел ограничаване разпространението на COVID-19, ЛАЗАТЕК въведе временна организация на своята дейност при строго спазване на всички разпоредби от страна на компетентните власти.

Виж повече