Description

Магнитните транспортьори се използват за отвеждане на малки метални стружки, метален прах и метални частици. Производствените разходи за тези видове транспортьори са най-високи поради неодимовите магнити, монтирани в тях. Магнитите нямат пряк контакт с пренасяните стружки, което ги предпазва от повреждане. Управлението на транспортьора може да се извършва самостоятелно от неговия пулт, а също и от ЦПУ на металорежещата машина. Тези транспортьори могат да се произвеждат за различни цели и с размери по поръчка на клиента. Магнитните транспортьори са надеждни и трайни и не изискват често и сложно техническо обслужване, имат проста конструкция и дълъг експлоатационен живот. Начини на управление на транспортьора: • Може да се управлява автоматично от ЦПУ на металорежещи машини. • Може да се управлява ръчно от пулта за управление на металорежещите машини. Подсигурена е термозащита. • Може да се управлява ръчно от пулта за управление на транспортьора. • По заявка може да се добави система за управление на скоростта.

МАГНИТЕН СТРУЖКОВ ТРАНСПОРТЬОР
Технически данни за веригата Технически данни
Стъпка Тип Сила на разрушаване
F (N)
Ширина на транспортьора
(мм)
Периферна скорост
(м/мин)
      мин. макс. мин. макс.
31,75 mm A 2052 HP 21800 200 400 1,5 2,8
38,10 mm A/C 2062 HP 29500 300 500 1,8 3,4
50,80 mm A 2082 HP 55600 300 700 2,4 4,5
63,50 mm A/C 2100 HP 88500 300 900 3 4,5