Description

Използва се за разделяне на охлаждащата течност от стружките, които се получават при производствени процеси. Смазочно-охлаждащата течност се филтрира и се разделя от стружките и след това се изпомпва обратно към машината. По този начин се осигурява рециклирането й. Степента на овлажняване на стружките се понижава под 3 % след процеса на центрофугиране. Тази проценти могат да варират в зависимост от климатичните условия и температурата на околната среда, но при проведените тестове на центрофугата е постигната степен на овлажняване 3 % и по-малка при нормални условия.
Капацитетът на центрофугата варира в зависимост от обработвания материал. Максималният капацитет за стоманени стружки е 250 кг/ч, но може да варира при други типове материали. Стружките трябва да бъдат надробени (да не превишават 20 – 30 мм) преди центрофугиране.
Центрофугата позволява да се повиши стойността на стружките след изсушаване и позволява повторно използване на рециклираната смазочно-охлаждащата течност. Разделянето на стружките от смазочно-охлаждащата течност води до изваждане на стружките от списъка на токсичните отпадъци.
1 – участък за подаване на стружки 2 – подаващ транспортьор на центрофуга 3 – вибрационно сито 4 – канал за груби частици 5 – изходен отвор за стружки 6 – платформа 7 – вертикална центрофуга 8 – изходен отвор за СОТ 9 – транспортьор за утайки 10 – главен резервоар за течност.
Центрофугата се захранва чрез накланяне на количката за стружки чрез виличен повдигач. Процесът на захранване на центрофугата може да е по-практичен и независим от виличния повдигач при използване на елеватор за подаване на стружки.
Системата сита разделя грубите частици чрез вибрационния двигател и позволява на стружките да се движат към вертикалната центрофуга, като ги филтрират. Грубите частици се изпращат извън системата чрез канал.
Мокрите стружки влизат в центрофугата, като от тях се отделя мажещо-охлаждащата течност и се изхвърлят от изходния отвор за стружки. Отделената мажещо-охлаждаща течност се насочва към транспортьора за утайки през изходния канал.
Накрая стружките (частици с големина над 0,5 mm) се отделят от мажещо-охлаждащата течност чрез транспортьора за утайка. Мажещо-охлаждащата течност се съхранява в главния събирателен резервоар, като преминава през филтри. След това може да се изпомпи към желания участък, ръчно или автоматично, според нуждите.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МИНИ СИСТЕМА
Код
на продукт
Капацитет и технически данни Общи размери Мощности на двигателите и общи данни
Спецификации на стружките Капацитет по стружки
кг/ч
Остатъчна влага
нормално
%
А
(мм)
В
(мм)
С
(мм)
Обща маса
(кг)
Капацитет на резервоара за течност
(м3)
Подаващ транспортьор към центрофугата (шарнирно-лентов транспортьор) Двигател на вибрационното сито Двигател на центрофугата Транспортьор за утайки (греблов транспортьор) Двигател на помпата за течност
Тип на стружките Плътност
г/см3
Емулсия Масло
SFMV-250 Стомана 7,8 100 – 250 70 – 200 1 – 3 % 3 х 380 – 440 V – 50 Hz
3 х 200 – 240 V – 50 Hz
3 х 380 – 440 V – 50 Hz
3 х 200 – 240 V – 50 Hz
3 х 380 – 440 V – 50 Hz
3 х 200 – 240 V – 50 Hz
3 х 380 – 440 V – 50 Hz
3 х 200 – 240 V – 50 Hz
3 х 380 – 440 V – 50 Hz
3 х 200 – 240 V – 50 Hz
Бронз 8,7 100 – 250 70 – 200 1 – 3 %
Алуминий 2,72 40 – 100 30 – 100 1 – 3 % 2250 3850 1500 1600 0,2 0,55 kW – 1400 min-1 0,09 kW – 1000 min-1 4 kW – 1400 min-1 0,18 kW – 900 min-1 0,37 kW – 2800 min-1
Месинг 8,55 100 – 250 70 – 200 1 – 3 % V = 2,5 м/мин BM 110 / 10 1400 min-1 V = 2,3 м/мин 30 л/мин – 5 Mss