Description

Следфилтрите са предназначени да отделят маслените пари и микроскопичните частици, които са преминали през Filtermist уловителя. Следфилтрите, в допълнение на Filtermist устройствата, се монтират лесно към изходящия край и се застопоряват посредством закопчалки. Следфилтърът представлява междинен филтриращ елемент, създаващ физическа бариера, през която трябва да премине въздухът. Срокът на експлоатация на филтрите зависи от начина на приложение. Всяка инсталация, при която се получават пари или много фини маслени частици, трябва да се оборудва със следфилтър.Филтрите се състоят от непрекъсната, нагъната филтрираща материя, горен капак, изработен чрез леене под налягане и основа, монолитна отливка със закопчалки. Гофрираната материя е защитена от външната страна с алуминиева мрежа. Уплътнение от пеноматериал около основата, гарантира преминаването на въздушния поток през филтриращата материя. Тази конструкция го прави много лек и надежден. Произвеждат се два различни модела високоефективни следфилтри, при които най-ефективният достига до 99.95% степен на филтрация.