Description

Шарнирно-лентовите транспортьори се използват за пренасяне на широк диапазон от стружки дълги, груби, навити и натрошени, които се получават при рязане на стомана, алуминиеви сплави, а също и други материали, като тефлон, делрин и др.
Най-често използваните транспортьори за отвеждане на стружки от работната зона на металорежещи машини са Шарнирно-лентовите. Те представляват системи, които са проектирани с цел отвеждане на стружки, получени от производствени процеси и за отделяне на мажещо-охлаждащата течност от тях.
Стъпката на веригата, електродвигателя и редуктора се избират така, че да осигурят най-добра ефективност, но същевременно без увличане на голямо количество мажещо-охлаждаща течност заедно със стружките. Управлението на транспортьора може да се извършва самостоятелно от неговия пулт, а също и от ЦПУ на металорежещата машина.
Тези транспортьори могат да се произвеждат за различни цели и с размери по поръчка на клиента.
Шарнирно-лентовите транспортьори имат проста конструкция и дълъг експлоатационен живот при правилно извършвано техническо обслужване. Начини на управление на транспортьора: • Може да се управлява автоматично от ЦПУ на металорежещи машини. • Може да се управлява ръчно от пулта за управление на металорежещите машини. Подсигурена е термозащита. • Може да се управлява ръчно от пулта за управление на транспортьора. • По заявка може да се добави система за управление на скоростта.

ШАРНИРНО ЛЕНТОВ СТРУЖКОВ ТРАНСПОРТЬОР
Технически данни за веригата Технически данни
Стъпка Тип Сила на разрушаване
F (N)
Ширина на транспортьора
(мм)
Периферна скорост
(м/мин)
      мин. макс. мин. макс.
31,75 mm A 2052 HP 21800 200 700 1,5 2,8
38,10 mm A/C 2062 HP 29500 300 700 1,8 3,4
50,80 mm A 2082 HP 55600 300 900 2,4 4,5
63,50 mm A/C 2100 HP 88500 400 1000 3 4,5