Description

Прътоподаващо устройство без автоматична настройка на каналите

BETA
За прътов материал Ø6 мм – Ø50 мм
Дължина на прътовия материал 3200 мм – 4100 мм
Скорост на подаване 0 – 500 мм/сек
Тегло 1 800 кг