Csx стойка с циклонен отделител


Description

Комбиниран стенд, включващ вграден пред-уловител, идеален за тежък режим на работа, например при шлифовъчни машини. Стендът е изработен с големи врати, позволяващи лесен достъп за ремонт и техническо обслужване. Т ой се доставя заедно с 4 застопоряващи се колелца, входна тръба с коляно под 90°, пред-уловител и тръба ф50mm за отпадъка, с кран. Забележка: CSX е подходящ само за устройства FX5002, FX6002 и FX7002. За съвет се свържете с Filtermist.