Description

Прътоподаващо устройство за къси пръти

MAGIC
За прътов материал Ø8 мм – Ø110 мм
Дължина на прътовия материал 200 мм – 1600 мм
Скорост на подаване 0 – 500 мм/сек
Тегло 800 кг