Description

Прътоподаващо устройство за малки диаметри

MATRIX
За прътов материал Ø3 мм – Ø25 мм
Дължина на прътовия материал 3200 мм – 4100 мм
Тегло 800 кг