Description

Прътоподаващо устройство за стругове „швейцарски тип“

RECORD
За прътов материал Ø6 мм – Ø45 мм
Дължина на прътовия материал 3200 мм – 4100 мм – 6100 мм
Скорост на подаване 0 – 500 мм/сек
Тегло 1 500 – 1 800 кг