Description

Устройство за разтоварване на детайли

RETURN
За прътов материал Ø10 мм – Ø65 мм
Дължина на прътовия материал 200 мм – 1500 мм
Скорост на подаване 0 – 500 мм/сек
Тегло 600 кг