Description

“Vortex” е чисто нов предфилтър, който специално е конструиран при използване на охлаждащи течности с голям обем и ниско налягане, като в многошпинделните машини. Използваният в такива случаи обем масло предполага, че традиционните маслени филтри могат бързо да се задръстят, което предизвиква допълнителни разходи за замяната или унищожаването им. Филтърът Vortex кара наситения въздух да се върти по спирала, при което от него се отделят големите маслени капки. Останалата след това маслена мъгла преминава през Filtermist устройство по обичайния начин – маслото се улавя както от Vortex, така и от Filtermist системата и се връща към машината, а чистият въздух се връща обратно в работното помещение.