Description

Прътоподаващо устройство за големи диаметри

X – FILES
За прътов материал Ø10 мм – Ø100 мм
Дължина на прътовия материал 2100 мм – 3200 мм – 4100 мм – 6100 мм
Скорост на подаване 0 – 500 мм/сек
Тегло 2 200 – 2 500 кг