Сепаратор с хартиен филтър

Описание

Сепараторът е предназначен да се използва, където е необходима чиста мажещо-охлаждаща течност при металорежещи машини, шлифовъчни машини,центрове за хонинговане и помпени станции, които не позволяват работа с частици по-големи от няколко микрона. Замърсената течност се пречиства първо чрез филтърна хартия, при достигне до сепаратора. Когато порите на филтърната хартия се задръстят поради контакт със замърсената течност, нивото на течността се повишава и хартиеното руло се избутва напред чрез автоматично реле и се сменя филтърната хартия на мястото на преминаване на замърсената течност. Този процес се повтаря непрекъснато. Освен това, филтрираната мажещо-охлаждаща течност се събира в резервоар. Капацитетът на резервоара се избира в зависимост от дебита на мажещо-охлаждащата течност. След това филтрираната мажещо-охлаждаща течност се изпомпва директно към системата или към специална зона чрез циркулационна помпа. За предпочитане е да се използва допълнително магнитно устройство, ако в замърсената течност се съдържат малки частици метал. Магнитният барабан задържа тези малки частици преди да достигнат филтърната хартия. Хартиеният филтър трябва да се замени, когато свърши хартията.

СЕПАРАТОР С ХАРТИЕН ФИЛТЪР
Тип Дебит на входа (Q) Данни за резервоара Данни за сепаратора Максимална височина Капацитет на резервоара
(прибл. в литри)
л/мин л/мин A B C C E F G L Вход D D Резервоар Резервоар
емулсия масло*     алтернатива 1 алтернатива 2           алтернатива 1 алтернатива 2 алтернатива 1 алтернатива 2
SFU 60 – 40 60 40 1360 650 250 350 1200 250 615 1485 R2″ 950 1050 212 292
SFU 100 – 70 100 70 1550 850 250 400 1360 270 815 1675 R2″ 950 1100 316 501
SFU 150 – 100 150 100 1900 850 250 450 1720 270 815 2025 R2 “ 950 1150 388 694
SFU 200 – 140 200 140 1975 1125 250 450 1815 270 1085 2150 R2 “ 950 1150 533 955
SFU 250 – 170 250 170 2550 1125 250 450 2400 270 1085 2725 R2 “ 950 1150 689 1234
SFU 300 – 210 300 210 3150 1125 250 450 3000 270 1085 3325 R2 “ 950 1150 851 1524
SFU 400 – 280 400 280 4150 1125 250 450 4000 270 1085 4325 R2 “ 950 1150 1121 2008
SFU 500 – 350 500 350 5150 1125 250 450 5000 270 1085 5325 R2 “ 950 1150 1391 2491